Automatisk kontering av förinbetalda medlemsavgifter

  • 2020-11-20
Nyheter, Ekonomi

Ännu ett steg har tagits för att förenkla för era kassörer. I samband med att man tar in betalningar i slutet på året inför nästkommande år så vill många bokföra medlemsavgifterna på ett annat konto för att enkelt kunna se hur mycket avgifter som kommit in som faktiskt tillhör nästkommande år/period.

Nu hanterar easyMember det automatiskt och konterar dessa mot av er valt konto.

Om ni exempelvis vill bokföra inkomande medlemsavgifter mellan den 1/10 -> 31/12 mot konto 2972, för att sedan efter nyår flytta dessa inkomster till exempelvis 3010 i ert ekonomisystem. Så kan easyMember automatiskt kontera mot 2972 på betalningar som inkommer mellan dessa datum. Medans mellan den 1/1 -> 30/9 konteras inbetalningarna på ert normala konto 3010.

Detta blir extra viktigt när vi i nästa steg inför både manuell export av SIE4i-filer för import till era ekonomisystem. Men även en automatisk funktion för import via API till både Visma eEkonomi samt Fortnox.

Mer information om det kommer inom kort.