Vi lanserar flerfaktorsautentisering

  • 2022-07-10
Nyheter

Vi lanserar idag möjligheten för era medlemmar att skydda sina medlemskonton med flerfaktorsautentisering. Det innebär att endast lösenord inte längre är tillräckligt för att logga in för de medlemmar som väljer att aktivera funktionen.

Vi har valt att använda Google Authenticator som är en app från Google. Denna app installeras på medlems mobiltelefon. Därefter scannar medlem sin unika QR-kod i Google Authenticator appen. QR-koden finns på Mina Sidor. Er medlems konto läggs då till i appen och engångslösenord skapas nu automatiskt för inloggning.

Vid varje framtida inloggning som er medlem försöker göra in i easyMember så kommer utöver epost/medlemsnummer och lösenord även krävas den unika engångskoden som vid varje tillfälle är giltig i ca 30 sekunder.

Vi rekomenderar att detta aktiveras, men givetvis är det helt upp till varje medlem att aktivera funktionen.

Aktiveras via Mina Sidor

Vid framtida inloggningar