Hantera träffar och evenemang

  • 2020-08-15
Nyheter

Vi har sett ett behov av att automatisera och förenkla för er föreningar när det gäller att arrangera träffar och då speciellt vad gäller att hantera synlighet, anmälan och komunikation med medlemmar som anmält sitt intresse.

Vi har därav tagit fram en ny funktion i easyMember som hanterar dessa evenemang åt er på ett enkelt och snabbt sätt.

Ni skapar enkelt ert evenemang i systemet, medlemmarna kan boka in sig själva och ni kan på ett enkelt sätt kommunicera till de som bokat in sig via e-post eller SMS.

Behöver ni ställa in evenemanget gör ni det superenkelt och medlemmarna får information om detta utan att ni behöver göra något stort arbete.

Funktionen finns från och med nu i systemet.