Regionstilldelning via län

  • 2021-03-13

Då en av våra nya inkommande kunder har regionsindelningen via vilket län ett postnummer tillhör ville vi såklart kunna erbjuda den automatiska regionstilldelningen även till dessa men utan att föreningen först skall behöva identifiera exakt vilka postnummer som tillhör vilket län. Vilket kan vara både ett tidskrävande och dyrt arbete om man vill ha aktuella postnummerlistor från Postnummerservice.

Därför finns finns nu möjligheten direkt i easyMember att tilldella ett län till en region. Det betyder att medlemmens postnummer, slås upp mot vilket län det tillhör och därefter automatiskt kopplas mot rätt region i föreningen. Utan att föreningen behöver lyfta ett finger. Precis som vi tycker att föreningsadministration skall fungera!