Svenska Scooterklubben väljer easyMember

  • 2023-06-03
Kunder

Svenska Scooterklubben (SSK) väljer easyMember för sin medlemshantering. Vi kan med glädje se att ännu en MHRF-förening ser nyttan med att införa easyMember som medlemssystem.

Läs mer om föreningen på deras hemsida: 
http://www.scooterklubben.com/